Nasza misja

Zadaniem klubów Rotaract jest stwarzanie młodym ludziom szans na rozszerzanie wiedzy i umiejętności przydatnych w ich osobistym rozwoju, umożliwianie prowadzenia działań na rzecz społeczności lokalnej oraz promowania lepszych stosunków między ludźmi na całym świecie poprzez tworzenie między nimi więzi przyjaźni i współpracy.

Zadaniem klubów Rotaract jest stwarzanie młodym ludziom szans na rozszerzanie wiedzy i umiejętności przydatnych w ich osobistym rozwoju, umożliwianie prowadzenia działań na rzecz społeczności lokalnej oraz promowania lepszych stosunków między ludźmi na całym świecie poprzez tworzenie między nimi więzi przyjaźni i współpracy.

Coś o nas

Rotaract to wywodząca się z Rotary International międzynarodowa organizacja klubów, zrzeszających młodych ludzi w wieku 18-30 lat. Kluby Rotaract wywodzą się zazwyczaj ze społeczności lokalnej lub uniwersyteckiej. Poprzez działalność społeczną kształtują młodych liderów i odpowiedzialnych obywateli. Pomagają promować wysokie standardy etyczne w biznesie oraz wspierają działania na rzecz współpracy międzynarodowej i pokoju na świecie.
Zasadą fnkcjonowania klubów Rotaract są regularne spotkania, odbywające się często z udziałem zaproszonych gości. Kluby Organizują też wspólne wycieczki, imprezy towarzyskie, debaty oraz wizyty w innych klubach. W wyznaczonych terminach, członkowie uczestniczą w realizacji różnorodnych projektów, imprez i wydarzeń kulturalnych.